! Uw overtuiging bepaalt uw stemming en uw stemming bepaalt uw gedrag !
! Overtuiging is een keuze !Onze missie is mensen bij hun kracht brengen, waardoor zij in staat zijn dat te bereiken wat zij willen. Waarbij de kracht van de gedachte ofwel overtuiging een belangrijk uitgangspunt is in ons werken. Wat bepaalt dat twee verschillende personen heel anders omgaan met hetzelfde probleem? Waarom heeft iemand er ogenschijnlijk nauwelijks moeite mee, terwijl de ander daardoor niet meer in staat is te functioneren? Welke processen spelen hierbij een rol?

Deze vraagstelling intrigeert ons en wij hebben ons er dan ook op gericht om deze innerlijke processen helder te krijgen. Vanuit NLP (een serie pragmatische communicatie- en veranderingstechnieken) weten we dat een samenspel van o.a. zintuigen, stemming, emoties, gedachten, overtuigingen en criteria van ieder mens hierbij een belangrijke rol spelen. Wij hebben dan ook technieken in huis om hier invloed op uit te kunnen oefenen.
We bewegen ons op het terrein van persoonlijke, intuïtieve en loopbaanontwikkeling. We werken voor overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en particulieren.

Onze werkwijze kenmerkt zich door respect, gelijkwaardigheid, resultaatgerichtheid en veiligheid en gaat uit van het feit dat ieder mens vermogens in zich heeft om zijn doelen te bereiken.