Het kan zijn dat er verandering nodig is in uw persoonlijk functioneren of hoe u zich voelt op uw werk. Misschien dreigt u uit te vallen vanwege ziekte of wilt u begeleiding bij uw herstelproces. Het kan ook zijn dat u bepaalde werkzaamheden beter wilt leren uitvoeren of dat u uw gedrag wilt veranderen in specifieke situaties. Misschien is de tijd nu rijp voor u om uw loopbaan een ‘duw’ in de goede richting te geven.
Binnen loopbaanontwikkeling kunnen wij u begeleiden naar een succesvolle manier van omgaan met uw werk, of met uzelf, collega’s of anderen in uw werksituatie.

We voeren altijd eerst een gratis oriënterend gesprek. Hierin bekijken we onder andere wat u wilt bereiken. Indien uw werkgever de coaching faciliteert, bespreken we de doelen vooraf aan de coaching met elkaar.

Vaak spreken we een traject af van 5 à 10  individuele sessies van 2 uur. We zetten technieken in afkomstig uit Neuro Linguïstisch Programmeren (een serie pragmatische communicatie- en veranderingstechnieken) en werken met Emotional Freedom Techniques (EFT), visualisatie- en intuïtieve technieken.

Uiteraard streven we ernaar dat u zich na afloop beter zult voelen in uw kern, waardoor uw functioneren of welbevinden op het werk een positieve verandering zal ondergaan. U zult de beschikking hebben over technieken die u zelf kunt inzetten in uw werk.

Enkele voorbeelden van loopbaanvragen:

'Ik voel me onzeker in mijn werk en krijg daardoor mijn werk niet uit mijn vingers'. Zo ben ik altijd te laat met mijn rapportages. Ik denk vervolgens dat ik toch niet in staat zal zijn die klus ooit op tijd te klaren. Dat wil ik niet meer. Ik wil het maken van rapportages bijhouden en mijn tijd zodanig verdelen dat ik dit grotendeels binnen werktijd bereik. En ik wil me weer lekker in mijn vel voelen.'

'Ik vind het moeilijk mij te uiten in de vergaderingen van het managementteam. Ik wil mezelf beter kunnen neerzetten.'